Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Date: 1787]' returned 49 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Amstels braave burgerij, op den 21sten april [...] 1787

Match: Partial (No exact match found)

Aandacht over myn vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Amsteldamsche burgers. Op den zesentwintigsten february. MDCCLXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen groot achtbaaren heere Henrik Hooft Danielsz. wegens den 26 february 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijnen medeburger

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne hervormde medeburgers te Zegwaard en Zoetermeer, by de inwyding van hunne nieuwe kerk.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid aan Amersfoort.

Match: Partial (No exact match found)

By het lyk van [...] Cornelis Govert Visscher [...] in den slag [...] te Jutphaes [...] gesneuveld.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart, MDCCLXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart, MDCCLXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

De edelmoedigheid de hoofddeugd van eenen vorst. In vier zangen.

Match: Partial (No exact match found)

De eerstelingen, der Katwyksche haring-visschery aan den dierbaeren prins Willem de Vyfde [...]. In het heuglyk jaar [...] 1787 [...] gulhartig aangeboden.

Match: Partial (No exact match found)

De hoop des lands. Den 24. van oogstmaand 1787.

Match: Partial (No exact match found)

De juichende Haagsche kerkbruid, aan haaren hemelbruidegom, den [...] heere Daniel Albert Reguleth [...] toegewijd.

Match: Partial (No exact match found)

Den vierentwintigsten van oogstmaand. MDCC.LXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)