Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849]' returned 263 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Afscheids-rede tot de Hervormde gemeente te Hoorn en intree-rede bij de Hervormde gemeente te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Balie

Match: Partial (No exact match found)

Bede bij de inhuldiging ... Willem III

Match: Partial (No exact match found)

Bede gerigt tot de Hooge Regering onzes lands, ter zake van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van landen op Java

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen de nota van Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis ... over den verkoop van gronden op Java

Match: Partial (No exact match found)

Beginselen en vereischten eener wet op het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeeling van het werk: 'de krijgsbedrijven tegen Balie in 1848' door den luitenant-kolonel J. van Swieten

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen betreffende de vrijverklaring der slaven in de kolonie Suriname

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen over ons defensie-stelsel, ...

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwing van de 'Aïssa' door Mr. G. G. Kool

Match: Partial (No exact match found)

Bezuiniging

Match: Partial (No exact match found)

Bij de uitvaart van Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs in Nederland sedert 1825

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot de kennis der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's Konings begrafenis, den 4den April 1849

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's konings dood

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's Konings uitvaart

Match: Partial (No exact match found)

Boudewijn en De Tijd

Match: Partial (No exact match found)

Brief uit Batavia over de Delftsche school en andere belangrijke zaken

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van Mr. J. Bakker Korff, aan eenen vriend te 's Gravenhage over de brieven van Mr. S. P. Lipman aan Mr. G. Groen van Prinsterer

Match: Partial (No exact match found)

De bezorgdheid omtrent het voortdurend bestaan der Delftsche akademie

Match: Partial (No exact match found)

De dood des Konings

Match: Partial (No exact match found)

De dood des Konings

Match: Partial (No exact match found)

De gemeentebesturen onder de staatsregelingen van 1798, 1801, 1805 en 1806

Match: Partial (No exact match found)

De gesneuvelden op het eiland Bali godsdienstig herdacht in eene leerrede, naar aanleiding van II Sam I

Match: Partial (No exact match found)

De grondwets-herziening en ons belastingstelsel

Match: Partial (No exact match found)

De hervorming der policie in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

De hervorming onzer hoogescholen

Match: Partial (No exact match found)

De hoogste wensch

Match: Partial (No exact match found)

De inhuldiging van ... Willem den Derde ...

Match: Partial (No exact match found)