Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen]' returned 1,171 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bloemenkrans voor de Bentheimsche feestelingen

Match: Partial (No exact match found)

Borgemeesteren ende raedt in Groningen ... gedaen Groningae iovis den 17 octob. 1639

Match: Partial (No exact match found)

Borgemeesteren ende raedt in Groningen ... gedaen Groningae saturni den 14 decemb. 1639

Match: Partial (No exact match found)

Borgemesteren ende Raadt in Groningen doen te weeten ...

Match: Partial (No exact match found)

Breydel voor heerschende muytzucht.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den eenvoudigen Philalethes.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den schryver van de Konst- en Letter-bode

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan een richter in de Ommelanden ..

Match: Partial (No exact match found)

Brief geschreven an den gewaanden oost en west-vinder Liewe Willems Graef.

Match: Partial (No exact match found)

Brief over eenige gebreken en misbruiken in ons Hervormd kerkbestuur en wetgeving, gerigt aan zijne Hervormde medeleeraars

Match: Partial (No exact match found)

Brieven over de tegenwoordige verdeeldheden en bewegingen in de Hervormde Kerk

Match: Partial (No exact match found)

By het overlyden van ... Hermannus Gockinga, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal ..

Match: Partial (No exact match found)

By het plegtig herdenken van onzen akademietyd

Match: Partial (No exact match found)

Christus in den mensch en in de menschheid, het wezen van het innerlijke Christendom

Match: Partial (No exact match found)

Concept-plan ener algemene wapening van deze stad

Match: Partial (No exact match found)