Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,080 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Blydschaps-zang op de luisterryke veertigste verjaring van [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Boezem öffer tot God, wegens den kommerlijken toestand van het vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Borgemeester |Bickers laurecrans of victorywaghen

Match: Partial (No exact match found)

Burgerlijck versoeck aen syn hoogheyt den prince van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Bydraagen

Match: Partial (No exact match found)

By het lyk van [...] Cornelis Govert Visscher [...] in den slag [...] te Jutphaes [...] gesneuveld.

Match: Partial (No exact match found)

Byschriften, |op de afbeelding van Louis: hertog van Brunswyk-Wolfenbuttel

Match: Partial (No exact match found)

Caille la boco, ofte Mvyl-bandt, over de zege van Schenckeschans.

Match: Partial (No exact match found)

Caille la boco, ofte Mvyl-bandt, over de zege van Schenckeschans.

Match: Partial (No exact match found)

Christelicke gedichten ghemaeckt tot lof van t'bestandt ende vrede.

Match: Partial (No exact match found)

Clacht-liedt, |over de doot vanden E. heere Ian van Oldenbarnevelt.

Match: Partial (No exact match found)

Codicille van de Nederlandsche oorloghe.

Match: Partial (No exact match found)

Concept missive van Joannes Le Francq van Berkhey, aan [...] Willem den Vyfden, onderdrukten stadhouder, der Vereenigde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Concordantiae temporum

Match: Partial (No exact match found)

Daniel Raep's patriottische bedryven

Match: Partial (No exact match found)

Daniel Raep's patriottische bedryven

Match: Partial (No exact match found)

Dankdicht van H. Coster, aan de [...] regenten van het tegenwoordig Leydsche weeshuis

Match: Partial (No exact match found)

Dank- en zegen-bede ter gelegenheidt van het eerste eeuw-feest van 'slands hooge schoole der stad Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)