Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen]' returned 1,171 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Copia eener resolutie van den breeden raad der Stad Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Copia. Praesentata in den raedt Groningae veneris den 4 julij anno 1662 ..

Match: Partial (No exact match found)

Copia. Van de articulen van het Oldambt ...

Match: Partial (No exact match found)

Copia van een request aan de municipaliteit der stad Groningen, laatstleden Maandag den 10 July gepresenteerd,

Match: Partial (No exact match found)

De akademie Minerva aangeprezen, in twee voorlezingen

Match: Partial (No exact match found)

De berigten omtrent het onderscheidend karakter der Groningsche godgeleerde school van Mr. I. Da Costa toegelicht door P. Hofstede de Groot

Match: Partial (No exact match found)

De beschouwing over de Nederlandsche marine in 1844

Match: Partial (No exact match found)

De burger J. de Waal Nanninga aan zyne medeburgers

Match: Partial (No exact match found)

De Christelijke vrijheid, eene uitboezeming van het hart

Match: Partial (No exact match found)

De christen patriot treurende over [...] eenen burgeroorlog in zijn vaderland. In eene leerreden over Jeremia VIII. 18-22.

Match: Partial (No exact match found)

De Concordaten, een uitvloeisel van de genadige goedertierenheid des Heiligen Vaders

Match: Partial (No exact match found)

De dood van vader Blau

Match: Partial (No exact match found)

De dronkenschap en hare verderfelijke gevolgen

Match: Partial (No exact match found)

De eigenaar en de huursman : eene geschiedenis uit de Heerestraat

Match: Partial (No exact match found)

De emancipatie der slaven in Neerlands-Indië

Match: Partial (No exact match found)

De Enkhuisder wonderboom, of De speelende lierman voor een zeker juffrouw

Match: Partial (No exact match found)

De evangelische gezangen getoetst en gewogen en te ligt gevonden

Match: Partial (No exact match found)

De Fransche republiek en de staatkundige woelingen dezer dagen, tegenover de ware ontwikkeling des staatslevens

Match: Partial (No exact match found)