Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Theology (practical) - Period documents]' returned 44 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gedrvckte onnoselheydt, opgerecht; of VVegh-neminge van notabele lasteringen, ten principale tegen de professor Gisbertus Voetius.

Match: Partial (No exact match found)

Geschende onnoselheyt te rechte gebracht, of Verdedinghe der kercke van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Grondich bericht van de wettelijcke beroepinghe der predicanten.

Match: Partial (No exact match found)

Noodig aanhangsel der klaare en grondige wederlegginge van het [...] Hollandtsch kerkelyk beroepings-recht.

Match: Partial (No exact match found)

Sedich ondersoeck, van het geschrift, genaemt Theologisch advys, over het gebruyck van kerckelijcke goederen.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief van den aertsbisschop van Sebaste aen de katholyke ingezetenen van het Vereenigde Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

't Zweert |vande Utrechtsche predikanten

Match: Partial (No exact match found)

Zedigh, en grondigh bericht over het gebruyck der genaemde geestelijcke goederen [...] in den gestichte van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Zedigh, en grondigh bericht over het gebruyck der genaemde geestelijcke goederen [...] in den gestichte van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)