Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1830, Language: Dutch, Place: Groningen]' returned 33 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Nederlandsch volkslied in deze dagen van binnenlandsche beroerten

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan de Noord-Nederlanders, tot aansporing van vaderlandsliefde

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking, om in dezen gevaarlijken tijd op God te vertrouwen

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering ter viering van den vijfentwintigsten verjaardag van de eerste bemoeijingen van den Staat met het lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Schutters-lied, in 1830

Match: Partial (No exact match found)

Triumph-zang aan de Groninger hoogeschoolgenoten

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij de komst van Zijne Majesteit onzen geëerbiedigden koning, binnen Groningen, den 21sten julij 1830

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsliefde in zorgvolle tijden, naar Jezus voorbeeld

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsliefde in zorgvolle tijden, naar Jezus voorbeeld

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsliefde in zorgvolle tijden, naar Jezus voorbeeld

Match: Partial (No exact match found)

Zang van Groningens burgers in maart 1830

Match: Partial (No exact match found)