Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1838]' returned 75 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Feestrede, ter gedachtenisviering van zijne vijftigjarige evangeliedienst, gehouden op den zevenden October 1838

Match: Partial (No exact match found)

Gedenkzuil van het vijfentwintig-jarig bestaan van Nederlands verlossing in 1813. (November 1838.)

Match: Partial (No exact match found)

Gedenkzuil van het vijfentwintig-jarig bestaan van Nederlands verlossing in 1813. (November 1838.)

Match: Partial (No exact match found)

Grunoos zegefeest : (XXVIII Augustus MDCCCXXXVIII)

Match: Partial (No exact match found)

Gymnasien en instituten

Match: Partial (No exact match found)

Handels-inrichtingen

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan Nederlands Verlossing den 19 November 1813, en de vijf en twintigjarige regering van onzen beminden Koning

Match: Partial (No exact match found)

Ieder Pater prijst zijn Convent aan

Match: Partial (No exact match found)

Iets over eene beoordeeling

Match: Partial (No exact match found)

Instituten en gymnasiën

Match: Partial (No exact match found)

Is het waar dat Bijbel en Christendom van de scholen verbannen zijn?

Match: Partial (No exact match found)

La peuple à son roi. Hommage `a S.M. le roi des Pays-Bas etc. etc. etc.

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over I. Samuel 30, vers 6b

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Lukas XXXI vs. 46b, gehouden bij den vernieuwden aanvang der godsdienstoefeningen, na het herstel der Kerk, den 27 Mei 1838

Match: Partial (No exact match found)