Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1660]' returned 253 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bijde Niuwe Tüdinge van Denemarcken

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen den heere Adriaen Veth.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen den heere Adriaen Veth.

Match: Partial (No exact match found)

Brief der edel-luyden van Devonshire aen sijn excellentie generael Monck

Match: Partial (No exact match found)

Brief geschreven uyt Amsterdam, aen een vriend tot Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Brief geschreven uyt Amsterdam, aen een vrient tot Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den tegenwoordigen koningh van Sweden, aen de H. Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Continuatie van klaghte van den ambassadeur van Vranckryck.

Match: Partial (No exact match found)

De caracter van Carel de Tweede, koning van Groot-Brittannien.

Match: Partial (No exact match found)

De Mot in 't Vossevel.

Match: Partial (No exact match found)

Den stichtelijken |hekel voor de Stichtse predicanten

Match: Partial (No exact match found)

Der Heeren en Gods majesteit geschonden, door de predikanten tot Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Gedruckte onnoselheyt, opgerecht; of Weghneminghe van notabele lasteringhen, ten principale teghen de professor Gisbertus Voetius.

Match: Partial (No exact match found)

Gedrvckte onnoselheydt, opgerecht; of VVegh-neminge van notabele lasteringen, ten principale tegen de professor Gisbertus Voetius.

Match: Partial (No exact match found)

Het erfdeel Jakobs ontdeckt, na zijn wederkeer uit Egipten.

Match: Partial (No exact match found)

Klachte wegens den minister vande croon Poolen, versoeckende remedie en bystant tegens de geallieerde, aen haer hog. mog.

Match: Partial (No exact match found)

Klucht van de koeckvreyer

Match: Partial (No exact match found)

Korte verantwoordinge voor Godt ende alle de werelt, tegen de laster-tongen sommiger menschen die 't minst betaemt.

Match: Partial (No exact match found)