Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Netherlands) - Period documents - Political science, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam]' returned 95 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Beoordeelend en ophelderend verslag van de verhandeling over de vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

David van Aken, Hendz. aan mr. Angelus Jacobus Cuperus, advocaat te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

De patriot op zyn sterfbed, of De euangelische godvrucht, gepaard met de waare vaderlandliefde.

Match: Partial (No exact match found)

De patriot op zyn sterfbed, of De euangelische godvrugt, gepaard met de waare vaderlandliefde.

Match: Partial (No exact match found)

De vraag; wat is een premier, dat [...] gerugt maakt, in [...] Friesland? In een gemeenzaame briev beantwoord.

Match: Partial (No exact match found)

De welmenende patriot. Behelzende vier gemeenzame [...] staatkundige brieven.

Match: Partial (No exact match found)

De Zeeuwen gerechtvaardigd door een Hollander

Match: Partial (No exact match found)

De zegepraal van Amstels burgeren, over de dwinglandy [...]. Eerste tijdvak

Match: Partial (No exact match found)