Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849]' returned 279 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lykrede op Koning Willem II, of hulde aen hoogst deszelfs nagedachtenis

Match: Partial (No exact match found)

Mei 1849

Match: Partial (No exact match found)

Memoire sur la situation des catholiques dans les Pays-Bas, depuis leur émancipation en 1798 jusqu'a nos jours

Match: Partial (No exact match found)

Memorie over de toepassing van Art. 194 der Grondwet (onderwijs)

Match: Partial (No exact match found)

Mijn antwoord op de critiek van mijn ambtgenoot

Match: Partial (No exact match found)

Moet Nederlandsch Oost-Indië in N.O.I. autocratisch of constitutioneel geregeerd worden?

Match: Partial (No exact match found)

Naar Tilburg

Match: Partial (No exact match found)

Nadenken over- en behandeling van het 'Iets over koloniale aangelegenheden', van P. van Swieten

Match: Partial (No exact match found)

Nadere beschouwingen over de noodzakelijkheid tot den aanleg van een kanaal van uitwatering, van Grave naar de Oude Maas, in Noordbrabant

Match: Partial (No exact match found)

Nederland na de grondwets-herziening van 1848

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlands koning in Neêrlands hoofdstad

Match: Partial (No exact match found)

Nog een vlugtige blik op den strijd van Dordrecht tegen Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Notice sur les colonies agricoles de la Société néerlandaise de bienfaisance

Match: Partial (No exact match found)

Not in Knuttel, Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Ons belastingstelsel, oorzaak van Nederlands verval

Match: Partial (No exact match found)

Ontboezeming bij gelegenheid van de plegtige ter aarde bestelling van... Willem II...

Match: Partial (No exact match found)

Onze banken van leening

Match: Partial (No exact match found)

Onze tijd en onze roeping

Match: Partial (No exact match found)

Opmerkingen en gedachten over de inrigting van het Hooger Onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Over belastingen en bezuiniging

Match: Partial (No exact match found)

Over de toekomstige regeling van het justitiewezen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Over grondeigendom en landverkoop op Java

Match: Partial (No exact match found)

Over het te kort van vijftien millioenen en de beraamde middelen tot dekking van hetzelfde

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van een ontwerp van wet op het beleid der regering in Nederlandsch Indie, met daarbij behoorende memorie van toelichting

Match: Partial (No exact match found)

Rapport over hulp- en hypotheek-banken, uitgebragt op het vierde Landhuishoudkundig congres te Utrecht, den 27 Junij 1849

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Regtmatigheid van schadevergoeding voor afgeschafte heerlijke regten

Match: Partial (No exact match found)

Rotterdam, op zondag den 13 mei 1849

Match: Partial (No exact match found)

Rouw en trouw

Match: Partial (No exact match found)

Rouwzang op den dood van Zijne Majesteit Willem II, Koning der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Schets eener wet op het lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

'sKonings-bede

Match: Partial (No exact match found)

'sLands behoudenis, opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning en aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Soestdijk

Match: Partial (No exact match found)

Ter herinnering bij den dood van den overgetelijken koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Twee memoriën, betrekkelijk het Koninklijk Instituut voor de Marine

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal leerredenen

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij den dood des konings, in Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij den dood van Willem II 17 Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij den dood van Willem II 17 Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij de verpletterende mare van den dood van Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op Eenige beschouwingen over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de toespraak beleefdelijk op 27 december 1848

Match: Partial (No exact match found)

Voorstel en ontwerp tot het oprigten van Nederlandsche matrozeninstituten

Match: Partial (No exact match found)

Welkomstgroet aan Z.M. Koning Willem III

Match: Partial (No exact match found)

Wenken over eenige hoofdpunten der wetgeving op het lager schoolwezen

Match: Partial (No exact match found)

Wetenschap en volksgeluk

Match: Partial (No exact match found)

Woorden van koning Willem II aan zijn volk

Match: Partial (No exact match found)