Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Brieven van A. aan Z

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van B. aan Y. [N.G. van Kampen]

Match: Partial (No exact match found)

Briev van Gerardus Kuypers [...] aan de leeraaren onzer kerk

Match: Partial (No exact match found)

Briev van Gerardus Kuypers [...] aan [...] Joan vanden Honert, T.H. zoon

Match: Partial (No exact match found)

Briev van Joan vanden Honert, T.H. soon [...] over de saak van do. Antonius vander Os

Match: Partial (No exact match found)

Brillerus sondags-praetje

Match: Partial (No exact match found)

Bundel van aanspraken, gebeden en leerredenen, gedaan te Leyden, op den achttienden en vijf en twintigsten van Louwmaand 1807

Match: Partial (No exact match found)

By |de koninck.

Match: Partial (No exact match found)

Cantate toegewijd aan de terugkomst van onzen geliefden vorst, en de herstelling van vaderland en vrijheid

Match: Partial (No exact match found)

Christelijcke danck-predicatie, wt den 126. psalm. Over de [...] verlossinge der stadt, ende kercke tot Wesel.

Match: Partial (No exact match found)

Christelijke opwekking tot heldenmoed

Match: Partial (No exact match found)

Christianus Batavus aan Liberius Prudens

Match: Partial (No exact match found)

Claegh-gedicht, over den doot vanden alder-doorluchtighsten prince van Orangien, Mavrits van Nassov.

Match: Partial (No exact match found)

Clare aenwijsinghe vande gelegentheyt van Vincent van Drielenborgh.

Match: Partial (No exact match found)

Clare ende eenvoudighe bekentenisse des kercken-raets der ghemeente Iesv Christi tot Soeter-meer en Segwaerdt.

Match: Partial (No exact match found)

Collatie der inhoud van het Kort geding, met de ondernome verantwoording voor de roomsgesinden daar teegens opgestelt.

Match: Partial (No exact match found)

Conradi Vorstii S. theologiæ doctoris teghen-bericht. Op seeckere articulen [...] tot zijner groote beswaernisse ghestroyt

Match: Partial (No exact match found)

Consejo Espan︣olesco dat is, Den Secreten Raet van Spaengnien

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |raeckende 't stuck van leeninge op interest ende panden.

Match: Partial (No exact match found)