Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Date: 1782]' returned 54 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Naukeurige |lyst der Engelsche zeemagt, verbeterd tot january 1782

Match: Partial (No exact match found)

Nederland aan deszelfs zee-helden.

Match: Partial (No exact match found)

Neerlandsch volks-stem, haast uw [...]! Wy trillen om't gevaar daar de eendracht, de koophandel, en het lieve vaderland in is.

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek over de vryheid, van zyne gevoelens mede te deelen

Match: Partial (No exact match found)

Rondborstige en vinnige spoorslag voor de heeren Curtenius, Becol, Hubert, Van Herwerden, en verdere predikanten binnen Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Samenspraak tusschen een waar christen en een Engelsman

Match: Partial (No exact match found)

's Gravenhaage, in 't jaar 1782

Match: Partial (No exact match found)

Twee brieven aan den hooggeleerden heer Petrus Camper.

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog over de Friesche stadsregeeringen, of zogenaamde premiers.

Match: Partial (No exact match found)

Zamenspraak tusschen de Haagsche Louw en Krelis

Match: Partial (No exact match found)

Zoutman; of, De edelmoedige held. Heldendicht, in vier zangen

Match: Partial (No exact match found)