Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1816]' returned 237 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De inhuldiging des schouwburgs

Match: Partial (No exact match found)

De la tolérance

Match: Partial (No exact match found)

De onfeilbaarheid der Roomsche Kerk, (als hoofdgeschil tusschen roomsch en onroomsch), onbevooroordeeld onderzocht, en waar bevonden

Match: Partial (No exact match found)

De overwinning op Algiers

Match: Partial (No exact match found)

Des grooten tooneelspelers Napoleon Buonaparte, afscheidsrede aan de Duitschers, na den veldslag bij La Belle Alliance

Match: Partial (No exact match found)

De slag van Algiers

Match: Partial (No exact match found)

De vereeniging der belangen van landbouw, industrie en koophandel, overwogen en aangetoond

Match: Partial (No exact match found)

De verlossing van 's Hertogenbosch en van ons vaderland herdacht en bezongen

Match: Partial (No exact match found)

De voortreffelijkheid van de leer der Brachmanen, geschetst door een' student bij de hervormden, die eerstdaags predikant staat te worden

Match: Partial (No exact match found)

De voortreffelijkheid van de leer der Brachmanen, geschetst door een student bij de hervormden, die eerstdaags predikant staat te worden

Match: Partial (No exact match found)

De voortreflijkheid van de leer der Roomsch-Katholijke Kerk geschetst

Match: Partial (No exact match found)

De voortreflijkheid van de leer der Roomsch-Katholijke Kerk geschetst, door J.G. Le Sage ten Broek

Match: Partial (No exact match found)

De vrede

Match: Partial (No exact match found)

De vrede met Algiers

Match: Partial (No exact match found)

De vruchteloosheid der aanvallen op de leer der Roomsch-Katholijke Kerk aangetoond

Match: Partial (No exact match found)

De zegepraal op de Algerijnen

Match: Partial (No exact match found)

Dichtmatig antwoord aan mijnen vriend K. op deszelfs vrage: 'Waarom hebt gij Weppelman niet meer ten toon gesteld?'

Match: Partial (No exact match found)

Discussion sur le fanatisme

Match: Partial (No exact match found)

Een protestant aan zijne medeprotestanten

Match: Partial (No exact match found)

Elegia in festum seculare alterum Academiae Groninganae

Match: Partial (No exact match found)

Entretiens sur la tolérance civile

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang bij de eerste verjaring der overwinning van Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang, bij de eerste verjaring van de overwinning bij Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang, op den geboortedag des konings

Match: Partial (No exact match found)