Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1826]' returned 109 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Groningen's rouwklagt : van het jaar 1826

Match: Partial (No exact match found)

Handhaving der Nederduitsche taal, of Iets over het Mechelsch jubelfeest (een wenk voor de Jesuiten)

Match: Partial (No exact match found)

Het begraven van lijken, binnen steden en dorpen

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag van Jezus, ons een voorbeeld, om onderworpen en gelaten den weg des lijdens te bewandelen

Match: Partial (No exact match found)

Het gevaar van verharding by een volk

Match: Partial (No exact match found)

Het jubilé leerstellig en geschiedkundig voorgesteld

Match: Partial (No exact match found)

Het nut der koepokinënting (vaccine)

Match: Partial (No exact match found)

Het nut der koepokinënting (vaccine)

Match: Partial (No exact match found)

Het oude licht en het nieuwe licht in den godsdienst, met elkander vergeleken in eene briefwisseling tusschen vrienden uit den beschaafden stand

Match: Partial (No exact match found)

Het vijfentwintigjarig bestaan van het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen, plegtig gevierd op den 1 maart 1826

Match: Partial (No exact match found)

Iets over den tegenwoordigen oorlog in Portugal

Match: Partial (No exact match found)

Kerkelijke redevoering, gehouden ter viering van zijne vijftigjarige ambtsbediening, den 2den october 1825

Match: Partial (No exact match found)