Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1830, Place: Amsterdam]' returned 107 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Godsverheerlijking in Zijne gunstgenooten, of De zekerheid van Hollands zegepraal

Match: Partial (No exact match found)

Heildronk aan de keur compagnie Groningsche en Franeker studenten

Match: Partial (No exact match found)

Het geschokte Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Het lied van Chassé

Match: Partial (No exact match found)

Het vaderland, en onze verpligting in den tegenwoordigen nood

Match: Partial (No exact match found)

Kessels, of Het bombardement van Antwerpen

Match: Partial (No exact match found)

Kort verhaal der voornaamste gebeurtenissen, voorgevallen binnen Brussel

Match: Partial (No exact match found)

Krijgs-lied voor alle vrijwillige jagers

Match: Partial (No exact match found)

Liederen ter bevordering van liefde voor vorst en vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Liederen, voor Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Liederen voor Neêrlands krijgslieden

Match: Partial (No exact match found)

Lied voor de Koninklijke jagers

Match: Partial (No exact match found)

Lied voor de uittrekkende schutters

Match: Partial (No exact match found)

Missive van B. Hussem aan den redacteur van de Oeconomische Courant, in 1800 en 1803, betreffende het drinkwater in Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands schutterslied

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe vaderlandsche liederen

Match: Partial (No exact match found)

Nieuw volkslied

Match: Partial (No exact match found)

Oproeping tot den strijd

Match: Partial (No exact match found)

Oproer in Brussel

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan mijne landgenooten, tot het dankbaar en plegtig vieren van den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Réfutation du système de M. le comte de Hogendorp, relativement aux affaires de la Belgique

Match: Partial (No exact match found)

Schutters lied, bij het vertrek der Noord-Hollandsche rustende schutterij

Match: Partial (No exact match found)

Schutterslied voor de 1e kompie, 2e baton, 3e afdg. Noordhollandsche mobile schutterij

Match: Partial (No exact match found)

Séparation de la Hollande et de la Belgique

Match: Partial (No exact match found)

Séparation de la Hollande et de la Belgique, 22 octobre 1830

Match: Partial (No exact match found)

Sermon d'adieu, prononcé dans l'Église wallonne d'Amsterdam, le 25 juillet 1830

Match: Partial (No exact match found)

Stem uit Noord-Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedachtenis van Cornelis Fransen van Eck

Match: Partial (No exact match found)

Tot hiertoe en niet verder!

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming aan den eersten ban van de rustende schutterij in Gelderland

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming aan mijne ware Hervormde geloofsgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming, bij het hooren der schrikmaren uit Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming, bij het vernemen der oproerigheden te Brussel

Match: Partial (No exact match found)

Vaarwel aan de Amsterdamsche schutterij, ter gelegenheid van haar vertrek, ter verdediging van wet en regt

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche harptoonen, voor mijne lot- en leedverwanten

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche liedjes voor de jeugd

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche volksliedjes, benevens een vlaggelied, september 1830

Match: Partial (No exact match found)

Vijftal vaderlandsche gedichten

Match: Partial (No exact match found)