Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1690]' returned 282 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De eerste rede, door Demosthenes gedaan tot die van Athene, toepasselijk op den tegenwoordigen tijd en staatszaaken

Match: Partial (No exact match found)

De gereformeerde Mercurius, of den nieuwen observator

Match: Partial (No exact match found)

De onverwagte Tijding uyt Yerlandt, aen den Koninck van Vranckrijck

Match: Partial (No exact match found)

De vernederinge van Vranckryck voorseyt uyt den droom van den koningh.

Match: Partial (No exact match found)

De vryheit doodkrank, tot Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Dissertatio theologica altera de generatione Filii, et morte fidelium temporali.

Match: Partial (No exact match found)

Een brief van Tyrconnel aen den koning van Vrankryk uyt Yrlandt

Match: Partial (No exact match found)

Eerdichten op zyne koningklyke majesteit Wilhem den Derde, koning van Groot Brittanje.

Match: Partial (No exact match found)

Entretien du duc d'Alve et du prince d'Orange, morts au siecle passé

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt de missive van de secretaris van de heer van Citters.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt de politique conferentien, gehouden op Parnassus. Beginnende met het onwêer van den eersten january anno 1690.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt de politique conferentien, gehouden op Parnassus. Beginnende met het onwêer van den eersten january anno 1690.

Match: Partial (No exact match found)

Extract, uyt de polityke conferentien, gehouden op Parnassus. Beginnende met het onwe'er van den eersten januarij. Anno 1690.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt het darde deel van de weder-sproke pyn-banck.

Match: Partial (No exact match found)