Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1720]' returned 94 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Missive van den heere grave van Rechteren, aen [...] de Staten Generael [...]. In dato den 30. september 1720.

Match: Partial (No exact match found)

Nederland in gekheit, staat en zinnespel. Op de wind negotie.

Match: Partial (No exact match found)

Ontwerp over't aangenomen gevoelen der kerk en dat van [...] professor Roe

Match: Partial (No exact match found)

Op den windhandel

Match: Partial (No exact match found)

Op de tegenwoordig in zwang gaande actiehandeling

Match: Partial (No exact match found)

Project tot het rui

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie ...

Match: Partial (No exact match found)

Quincampoix, of De windhandelaars. Blyspél.

Match: Partial (No exact match found)

Quinquenpeaux, Bombario, of Roskam voor de dolle actionisten. Landgezang

Match: Partial (No exact match found)

Quinquenpoix Bombario. Elk bewaard zyn beurs. Quinquenpeaux Bombario, of Roskam voor de dolle actionisten. Land-gezang.

Match: Partial (No exact match found)

Raadsel

Match: Partial (No exact match found)

Redenvoering over de beschaafde letter-oeffening.

Match: Partial (No exact match found)

Redenvoering over de beschaafde letter-oeffening.

Match: Partial (No exact match found)

Redenvoering, tegen de beschavende geleertheid.

Match: Partial (No exact match found)

Remedien |tegens de hedendaagse ziekte der actionisten

Match: Partial (No exact match found)

Rooster voor den Leidschen Laurentius. Of De ontpluimde kaauw

Match: Partial (No exact match found)

Secreete |corespondentie[!], over de provinciaale compagnie tot Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Uitbreiding van het vaarsje Dum furor invasit Batavos Crudeliter urbes ..

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde |gedigten op de windt negotie

Match: Partial (No exact match found)

Wind-zang, |op de commerlyke commercie, of Wild-zang van't jaar MDCCXX

Match: Partial (No exact match found)

Zaamenspraak tussen Pasquin, en Morforio; over de hedendaagsche actien handel.

Match: Partial (No exact match found)