Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Place: Amsterdam]' returned 161 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Eeren-dichten ter gelegenheid der geboorte van [...] Willem prinse van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

G. Brants gedagtenis en arbeidt, by voorraadt verdedigt tegens Arnold Moonen.

Match: Partial (No exact match found)

Gedachtenis van wylen den weledelen, gestrengen en wijdtberoemden heere, mijn heere Michaël de Ruiter.

Match: Partial (No exact match found)

Gedenck Nederlandts nederganck, begonnen in't verschrickelijck schrickel-jaar MDCLXXII.

Match: Partial (No exact match found)

Gedenk-teken van den heiligen doop, plegtelyk verrigt aan [...] Willem, erfprins van Oranje en Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Gelukwensching aan zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vden [...] in alle zyne hooge waardigheden, herstelt.

Match: Partial (No exact match found)

Gelykheid. |Vryheid. Broederschap

Match: Partial (No exact match found)

Gezang aan den koning, op zyn' majesteyts aankomste in Holland, in den jaare 1695.

Match: Partial (No exact match found)

Gods oordelen over Nederland, in de sterfte van't rundvee, den zwaren storm, en hogen watervloed.

Match: Partial (No exact match found)