Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1826]' returned 109 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Over de Nederlandsche Handel-Maatschappij

Match: Partial (No exact match found)

Proces-verbaal, ter requisitie van de policie

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering ter aanprijzing van het begraven der lijken buiten de steden

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering uitgesproken bij de inwijding van het Akademisch Paleis

Match: Partial (No exact match found)

Saemenspraak tusschen Seppe en Pier, twee boere jongens

Match: Partial (No exact match found)

Smeekschrift, ten behoeve der heidenen en Mahomedanen, gerigt aan alle christenen van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal gezangen by de feestviering van het verbeterd onderwys, op den 15 junij 1826

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij de berigten der groote sterfte in Noord-Holland en Vriesland

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij de berigten der groote sterfte in Noord-Holland, Vriesland en Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Verzameling van gedichten, voor roomsch-katholieken

Match: Partial (No exact match found)

Waarschouwing voor dompers en ignorantijnen, tegen den Ultramontaan

Match: Partial (No exact match found)

Welke gevolgen kan en zal de jongste overgang van een Protestansch vorst tot de Roomsch-Katholieke Kerk opleveren?

Match: Partial (No exact match found)