Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1852]' returned 153 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het doofstommen-onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Het Godsbestuur zigtbaar in het 50jarig bestaan van het verbeterd onderwijs in de lagere scholen van ons vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Het Koninklijk Instituut van de Marine in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Het notaris-ambt en de zaakwaarnemerij

Match: Partial (No exact match found)

Het ontwerp van wet op het armbestuur van 1851

Match: Partial (No exact match found)

Het voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volken

Match: Partial (No exact match found)

Het wets-ontwerp op het armbestuur, in doel en middelen beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

Hoe er in Roomsche kerken gepredikt wordt

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de middelen van herstel onzer financiëele Oostindische aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het Gymnasium te Deventer

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het namaken en het des bewust gebruik maken van bijzondere merken van eene oprichting van koophandel ...

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het noodzakelijke van goede badinrigtingen voor alle standen der maatschappij

Match: Partial (No exact match found)

Iets over weduwenfondsen

Match: Partial (No exact match found)

Inspectie over de zes jaren te paard, ... van den gewezen vrijwilligen dragonder P. Dekker, Jr.

Match: Partial (No exact match found)

Interpellatiën aan vrijzinnigen ter gelegenheid der interpellatie van 29 September en 2 October 1852

Match: Partial (No exact match found)

Invloed der gemeentewet op de invordering van plaatselijke belastingen

Match: Partial (No exact match found)