Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 1626]' returned 124 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Altera secretissima instrvctio Gallo-Britanno-Batava. Friderico V. data.

Match: Partial (No exact match found)

Altera secretissima instrvctio Gallo-Britanno-Batava. Friderico V. data.

Match: Partial (No exact match found)

Oordeel over het verschil van't ordinaris middel van 'smenschen bekeeringhe.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige vragen, dienende tot ondersoeck vande nature ende kracht der H. Schrifture.

Match: Partial (No exact match found)

Dialogvs ofte t'samen-sprekinghe, tusschen een waerheydt-soeckende neutralist [...] ende een Waterlandtsch broeder.

Match: Partial (No exact match found)

Verborgene eygenschappen inde Heylighe Schriftuer.

Match: Partial (No exact match found)

Corte verclaringhe vande comste Messias.

Match: Partial (No exact match found)

Acta van eenige remonstrantsche dienaren, verantwoordt tegen sekere bedenckingen over de selve Acte onlanghs uyt-ghegheven.

Match: Partial (No exact match found)

Redenen van consideratien: dienende om de gereformeerde ghemeynten by den anderen te houden.

Match: Partial (No exact match found)

Poppius Eurypylus, ofte korte ontdeckinghe der bedrieghelijckheydt, vande oogh-schynende Enghe-poorte Edvardi Poppii.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyttet register vande willekeuren der stadt Amstelredam, ..

Match: Partial (No exact match found)

Voor-loper tot de nae-volgende tweede geestelijcke couvrante.

Match: Partial (No exact match found)

Voor-looper tot de nae-volgende tweede geestelijcke covrante

Match: Partial (No exact match found)

Tweede geestelijcke covranten over de swarigheden die ons noch drucken.

Match: Partial (No exact match found)