Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Dialogues]' returned 277 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Een woort op zyn tyt. Zynde een samenspraak over zaken van gewigt.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort |van den leser aen den drucker

Match: Partial (No exact match found)

Zee-mans nievwe-iaer, ofte t'samen-sprake vande vernieuwinge des levens, tusschen Pieter Lichthart, ende Jan Swaerhooft.

Match: Partial (No exact match found)

Hollandt |in last, omtrent de onlusten van staat

Match: Partial (No exact match found)

Postwagen-praetjen tussen een Hagenaer, Amsterdammer beneficiant, schipper en Frans koopman.

Match: Partial (No exact match found)

Vindiciæ |Amstelodamenses, of Contra-spiegel der waarheid

Match: Partial (No exact match found)

Vindiciæ Amstelodamenses, of Contra-spiegel der waarheid

Match: Partial (No exact match found)

Vindiciæ |Amstelodamenses, of Contra-spiegel der waarheid

Match: Partial (No exact match found)

Een tractaet, t'samen-sprekender wijse: waer in ghehandelt wordt van den bedroefden staet van ons vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Spoudogeloios de coma dialogus primus. Cæsarius et Curtius interlocutores.

Match: Partial (No exact match found)

Den vrolijken |democryt, lacchende[!] met 'swerelds ydelheden

Match: Partial (No exact match found)

Munsters praetje

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams nievwe-iaer, ofte Gheluck-wenschinghe van eenen landt-man tot Taemen, aen sijnen landt-heer tot Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Eutrapelus ofte Middelburgs praetje

Match: Partial (No exact match found)

Eutrapelus ofte Middel-burgs praetje

Match: Partial (No exact match found)

Eutrapelus, ofte Middelburgs praetje

Match: Partial (No exact match found)

Zamenspraak |tusschen Hilarius Verax en Liberius Orthodoxus

Match: Partial (No exact match found)

Zamenspraak |tusschen Hilarius Verax en Liberius Orthodoxus

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor de Republiek

Match: Partial (No exact match found)

Ghompert en Kryn, of Eylwensch von Rachel Emanuel, haan de doorlichtege herfprinsesse von Horanje hen Nassauw.

Match: Partial (No exact match found)

T'samen-spreeckinge, gehouden tusschen een schipper ende stierman, aengaende van't beweghend' firmament ende de son.

Match: Partial (No exact match found)

Oranje in't hart

Match: Partial (No exact match found)

Oranje in't hart

Match: Partial (No exact match found)

Oranje in't hart

Match: Partial (No exact match found)

Oranje in't hart

Match: Partial (No exact match found)

Oranje in't hart

Match: Partial (No exact match found)

Oranje in't hart

Match: Partial (No exact match found)

Zamenspraak |tusschen twee welmeenende clubbisten

Match: Partial (No exact match found)

Gezelschap van Utrechtse heeren op een pypje en een glaasje wyn

Match: Partial (No exact match found)

Schuite praatje |tusschen een officier [...] en twee burgers

Match: Partial (No exact match found)

D'ontdeckte ambassade van de Groot, ambassadeur in Vranckrijck.

Match: Partial (No exact match found)

Een sociniaensche consultatie tusschen Jan en Arent

Match: Partial (No exact match found)

Een sociniaensche consultatie tusschen Jan en Arent

Match: Partial (No exact match found)