Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1793, Place: Amsterdam, Language: Dutch]' returned 39 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Frankrijk. Lierzang.

Match: Partial (No exact match found)

Wat behooren adel en grooten thans te doen?

Match: Partial (No exact match found)

Redenvoering en gebed, uitgesproken in de Waalsche kerk, te Amsteldam, den 27 maart 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering en gebed, uitgesproken in de Fransche kerk te Amsteldam, den 27 maart 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Liederen voor de Nederlandsche krijgsbenden.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve over het Hollandsch leger.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang voor het vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Dank-rede, over de wederinneeming der keurvorstelijke residentie-stad Mentz, door [...] den koning van Pruissen.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering, ter inwydinge van de kerk der herstelde luthersche gemeente te Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratoir.

Match: Partial (No exact match found)

Noodig tegenberigt van Paulus van Hemert [...] nopends de handelwijze van profr. Ysbrand van Hamelsveld

Match: Partial (No exact match found)