Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1826]' returned 109 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Groningen's rouwklagt : van het jaar 1826

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal gezangen by de feestviering van het verbeterd onderwys, op den 15 junij 1826

Match: Partial (No exact match found)

Belangrijke tijding eener godsdienstige opwekking in eenige gemeenten van de Gereformeerde Kerk in het noorden van Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)

Over de Grieken

Match: Partial (No exact match found)

Aan vader Scharp, na den afloop van zijn laatste h. dienstwerk

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Kerkelijke redevoering, gehouden ter viering van zijne vijftigjarige ambtsbediening, den 2den october 1825

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, ter inwijding der herbouwde Lutherse Nieuwe Kerk, op den 18den september 1826

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen, ter gelegenheid der inwijding van de herbouwde Luthersche Nieuwe Kerk, te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Smeekschrift, ten behoeve der heidenen en Mahomedanen, gerigt aan alle christenen van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Iets over den tegenwoordigen oorlog in Portugal

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over de kadastrale werkzaamheden, anders gezegd, de opmaking en berekening van het zuiver inkomen der belastbare gebouwde en ongebouwde eigendommen

Match: Partial (No exact match found)

Waarschouwing voor dompers en ignorantijnen, tegen den Ultramontaan

Match: Partial (No exact match found)

Verzameling van gedichten, voor roomsch-katholieken

Match: Partial (No exact match found)

De geest der talmudische leer, of Toelichting tot den roman Levi en Sara

Match: Partial (No exact match found)

Het jubilé leerstellig en geschiedkundig voorgesteld

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, bij gelegenheid der inwijding van de nieuwe R.C. kerk te Dordrecht, op woensdag den 12den september 1826

Match: Partial (No exact match found)

Des Christens wettelijke strijd, of De ware belanden der Hervormde Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Brief van J. Konijnenburg betreffende de recensiën zijner overzetting van de gewijde schriften des Nieuwen Verbonds

Match: Partial (No exact match found)

Des malédictions romaines

Match: Partial (No exact match found)

Des récompenses nationales

Match: Partial (No exact match found)

Welke gevolgen kan en zal de jongste overgang van een Protestansch vorst tot de Roomsch-Katholieke Kerk opleveren?

Match: Partial (No exact match found)

Het oude licht en het nieuwe licht in den godsdienst, met elkander vergeleken in eene briefwisseling tusschen vrienden uit den beschaafden stand

Match: Partial (No exact match found)

Elia bij de weduwvrouwe van Zarphath

Match: Partial (No exact match found)