Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,080 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De optocht der bontgenooten.

Match: Partial (No exact match found)

De woeste aanval en schandelyke aftogt der Britten en Russen [...] in twee zangen.

Match: Partial (No exact match found)

Dicht-hulde, by gelegenheid der blyde geboorte, van [...] Willem Frederik George Lodewyk.

Match: Partial (No exact match found)

Vijftigjaarige feestzang.

Match: Partial (No exact match found)

De vorstelijke meiboomen; of schutterlijke meizang: toegewijd; aan de [...] schutterij van het prinselijk 's-Gravenhaage.

Match: Partial (No exact match found)

Het patriots geloov en ongeloov

Match: Partial (No exact match found)

Dicht-stukje.

Match: Partial (No exact match found)

Doodt-stuypen |van d'heer Cornelis Mvsch

Match: Partial (No exact match found)

Doodt-stuypen |van d'heer Cornelis Musch

Match: Partial (No exact match found)

Doodt-stuypen |van d'heer Cornelis Mvsch

Match: Partial (No exact match found)

Adem-tocht, |geschept tegens de Doodt-stuypen, van de heer Cornelis Mvsch

Match: Partial (No exact match found)

Ademtocht gheschept teghens de Doodt stuypen van d'heer Cornelis Musch

Match: Partial (No exact match found)

Adem-tocht |geschept teghens de Doot stuypen van de heer Cornelis Musch

Match: Partial (No exact match found)

Adem-tocht |geschept teghens de Doot-stuypen van de heer Cornelis Musch

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederlands erfstadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

Fabel. De oude leeuw, het leeuwenkind en de os

Match: Partial (No exact match found)

Philip prins van Wolvenstein

Match: Partial (No exact match found)

Philip prins van Wolvenstein

Match: Partial (No exact match found)

Deductie ofte bewijsselijcke bedencking: belangende d'Eemsche zee-vaerd.

Match: Partial (No exact match found)

Ronde waerheydt, in t'midden der leugenen.

Match: Partial (No exact match found)

Ronde waerheyt, in't midden der leugenen.

Match: Partial (No exact match found)

Maeghd van Groningen vervattende de oorloog in Nederland in't jaer 1672.

Match: Partial (No exact match found)

Een cleyn poetelick tractaet, betreffende des vreeds en oorloghs vruchten.

Match: Partial (No exact match found)

Echo ofte galm, dat is: Vveder-klinckende gedichte van de teghenwoordighe vredehandelinghe.

Match: Partial (No exact match found)

Echo ofte galm, dat is Vveder-klinckende gedichte van de teghenwoordighe vredehandelinghe.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament vande oorloghe.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament vande oorloghe.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament vande oorloghe.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament vande oorloghe.

Match: Partial (No exact match found)

Verhael vande occasie en̄ oorsaeck waer door de Nederlanden gecomen zijn aenden vreede handel.

Match: Partial (No exact match found)

Verhael vande occasie en̄ oorsaeck waer door de Nederlanden gecomen zijn aenden vreede handel.

Match: Partial (No exact match found)

Dees |wonder-maer end' prophetsije wis, door 'sgeests gesicht, gebooren is

Match: Partial (No exact match found)

Dees |wonder-maer end' prophetsije wis, door 'sgeests gesicht, gebooren is

Match: Partial (No exact match found)

Droomghedicht.

Match: Partial (No exact match found)

Van |den spinnekop ende t'bieken ofte Droom-ghedicht

Match: Partial (No exact match found)