Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Utrecht, Date: 1695]' returned 22 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Geboortezang, of De oranjeboom in zijn wasdom en volle kragt: zijnde eene beknopte schetse van het leeven en heldendaaden van Willem den III.

Match: Partial (No exact match found)

Lykrede over de dood van [...] Maria de II. koninginne van Grootbritanje.

Match: Partial (No exact match found)

Het on-verwinbare Israel-Gods, ofte Schriftmatige uytbreidinge over de woorden van psalm 129. verss. 1,2.

Match: Partial (No exact match found)

Sententie, van Jan Adolphse, in de wandelingh genaemt Jenke den Trompetter

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-reden over het droevig afsterven van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Juda's klagten in een lijkreden [...] over't ontijdig af-sterven van [...] Maria de II. koninginne van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Engeland[!] en Neerlands treur-tyd, ter gelegentheid van het droevig afsterven van [...] Maria de II.

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-rede over het ontydig afsterven van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-reeden over het ontijdig afsterven van [...] Maria de II, koninginne van Grootbritanje.

Match: Partial (No exact match found)