Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Zierikzee]' returned 48 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Kerkelijke redevoering op den plegtigen dank- en bededag, den 18 Junij 1817

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen op het derde eeuwfeest der Hervorming, 1817

Match: Partial (No exact match found)

Het feest der Hervorming, een feest voor alle christenen, of Leerrede gehouden op den avond van den 2den november 1817

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Lukas XXXI vs. 46b, gehouden bij den vernieuwden aanvang der godsdienstoefeningen, na het herstel der Kerk, den 27 Mei 1838

Match: Partial (No exact match found)

Offer van dankbaarheid aan de redders van het vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Psalm XLVI: 2-6, ter gelegenheid van den dank- en bededag, op den 5 julij 1815 uitgesproken

Match: Partial (No exact match found)

De dank- en biddag van 5 julij 1815 gehouden te Haamstede

Match: Partial (No exact match found)

De betamelijke en gepaste nagedachtenis van ontslapene voorgangeren

Match: Partial (No exact match found)

Historisch verhaal, wegens het gebeurde omtrent het verschrikkelyk oproer ...

Match: Partial (No exact match found)

Adres over sommige punten, betrekkelijk de uitoefening der geneeskunde ten plattenlande

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter gelegenheid van de oprigting der nieuwe Zierikzeesche visscherij gehouden in de groote kerk den 28 november 1819

Match: Partial (No exact match found)