Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1658]' returned 126 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Propositie van den Engelschen resident den heer Downinch[!] [...] aen de Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

Propositie weghen den koningh van Polen ende Sveden gedaen den 21. augusti aen de heeren Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

Ver-antwoordingh vanden hertogh van Coerlandt tegens de Sweetsche lasteringen

Match: Partial (No exact match found)

Copije van het memoriael, van de dooden en gequetsten, ... op den 8. November 1658

Match: Partial (No exact match found)

Hollants lauwerier-krans, ter eeren vanden vvel-edelen en manhaftigen heer, de heer Jacob van Wassenaer.

Match: Partial (No exact match found)

Laurier-krans voor den hoog-edelen manhaften heere Jacob van Wassenaer ... Admirael van Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

Copye Translaet, van seecker Sweedsen Brief, geschreven Aen den Koninck van Sweeden &c.

Match: Partial (No exact match found)

Copije, van den Brief vanden Lieuten. Admirael van Hollant ... Jacob Wassenaer, Gedateert te Koppenhavn den 17 Novemb

Match: Partial (No exact match found)

Eene seer schoone ansprake aenden keyser.

Match: Partial (No exact match found)

Beschryvinge eens wonderlijcken propheets in Enghelandt

Match: Partial (No exact match found)

Vrage |wat heeft Vranckryck by den keyserlicken verkies-dach te doen?

Match: Partial (No exact match found)

Memoriael vande heere Appelboom resident vande coningh van Swede, overgegheven den 5. augusti 1658. aende heren Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Memoriael vande heere Appelboom resident vande coningh van Swede, overgegheven den 5. augusti 1658. aende heren Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Sweets |piket-spel, gespeelt door koningen en vorsten

Match: Partial (No exact match found)

Artyckelen, van de verkiesingh des [...] onverwinlicksten vorst en heer, heer Leopoldus, verkoosen roomsch keyser.

Match: Partial (No exact match found)

Ordonnantie van syne .... Hoocheyt

Match: Partial (No exact match found)

Uitspraak vanden Rade ende Leenhove van Brabandt

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde brieven.

Match: Partial (No exact match found)

Svveedze balans, in de Zont

Match: Partial (No exact match found)

Zweedschen hoogmoed gebroken: op het zee-treffen der Zweedsch' en Hollandsche vloten in de Zont.

Match: Partial (No exact match found)

op den Hollantsen en Sweetse admirael

Match: Partial (No exact match found)

Naerdere aenspraecke aen't Verenichde Nederlant gedaen by den heer Douwningh, resident van syn hoocheyt mylord protector

Match: Partial (No exact match found)

Memorie vande heere ambassadevr van Vranckryck overgegeven [...] aen de heeren Staten Generael aengaende den oorlogh tusschen Sweden ende Denemarcken.

Match: Partial (No exact match found)

Theologisch advys over die vrage, of 't een dochter geoorloft is een houwelijck aen te gaen tegen wil ende danck van haer vader.

Match: Partial (No exact match found)

Theologisch advys over die vrage, of't een dochter geoorloft is een houwelijck aen te gaen tegen wil ende danck van haer vader.

Match: Partial (No exact match found)

Theologisch advys over die vrage, of 't een dochter ge-oorloft is een houwelijck aen te gaen tegen wil ende danck van haer vader

Match: Partial (No exact match found)

Theologisch advys over die vrage, of 't een dochter ge-oorloft is een houwelijck aen te gaen tegen wil ende danck van haer vader.

Match: Partial (No exact match found)