Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1840]' returned 134 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Leerrede gehouden den 9 Februarij 1840, na het afsterven van den hoogleeraar J. Heringa, El. Z.

Match: Partial (No exact match found)

Lijkrede over den hoogeerw. hooggel. heer Jodocus Heringa, Ez., doctor en professor der godgeleerdheid te Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Jodocus Heringa Eliza's zoon, als voorganger der Christelijke gemeente, geschetst in eene leerrede

Match: Partial (No exact match found)

Des dichters heilbede aan de eersteling van ... den Erfprins van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Aan Koning Willem den Tweeden bij Hoogsdeszelfs komst in Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Den Koning hulde!

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Willem II, Koning der Nederland, enz.

Match: Partial (No exact match found)

Toespraak van J. L. C. Schroeder van der Kolk aan zijne leerlingen op den 17den februarij na het afsterven van zijnen hooggeachten vriend en ambtgenoot A. C. G. Suerman

Match: Partial (No exact match found)

Aan de nagedachtenis van H. Polman Azn.

Match: Partial (No exact match found)