Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Goes]' returned 30 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Nog iets over de afdamming van het Sloe, naar aanleiding van 'Eenige beschouwingen over de afdamming van het Sloe, enz. door B.P.G. van Diggelen'

Match: Partial (No exact match found)

Gedagten over het samenstel onzer hedendaagsche burgerlyke regtsgeleerdheid

Match: Partial (No exact match found)

Katastrophee reverentelik aan 't hoog eerw. classis voor Zuid-Beveland opgedragen met opregte beede van genade en vreede!

Match: Partial (No exact match found)

[Antwoord op de Katastrophee reverentelik aan't hoogeerw. classis van Zuid-Beveland opgedragen].

Match: Partial (No exact match found)

Katastrophee ... verdedigt

Match: Partial (No exact match found)