Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Utrecht, Date: 1695]' returned 22 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Engelands ende Nederlands rouw-klachte, over de smertelijcke dood van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands-treurzang, of Kooningklijke traanen; vitgestort over de [...] dood van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Rouwzang over de ontijdige en beklaaglijkste dood, van [...] Maria Stuard.

Match: Partial (No exact match found)

Koninkl. uitvaart vande doorluchtigste [...] vorstin Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Parnas in rouw, over het ontijdig afsterven van [...] Maria de II. koninginne van Grootbritanien.

Match: Partial (No exact match found)

Zé- en landklagten uitgestort ter uytvaart van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

De waereld in rou over het ontydig afsterven van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Lijk-cypres, gestrooyd op de dood-bus van [...] Maria Stuard.

Match: Partial (No exact match found)

Withal in rou over't afsterven van haer koninklijke majesteyt van Groot Brittanie.

Match: Partial (No exact match found)