Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1793]' returned 203 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Geertruidenberg belegerd, ingenoomen en weder verlost [...] gevierd in eene plegtige leerreden, op den algemeenen dankdag.

Match: Partial (No exact match found)

Krygslied |der Bataven

Match: Partial (No exact match found)

Liederen voor de Nederlandsche krijgsbenden.

Match: Partial (No exact match found)

Essai sur l'armée Hollandoise

Match: Partial (No exact match found)

Proeve over het Hollandsch leger.

Match: Partial (No exact match found)

La Convention nationale de France aux Bataves

Match: Partial (No exact match found)

Vrankrijks |buitenspoorigheden tot de dood van Lodewyk XVI

Match: Partial (No exact match found)

God, Oranje en 't gunstvolk.

Match: Partial (No exact match found)

De eenige |courant zonder naam, en zonder vervolg

Match: Partial (No exact match found)

Belanglooze |raadgeving aan myne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Belanglooze raadgeeving aan myne landgenooten.

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne waarde landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang voor het vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering in de Nationale Conventie.

Match: Partial (No exact match found)

Discours prononcé a la Convention nationale

Match: Partial (No exact match found)

Parys, den 1 Mey, het vierde jaar der gevloekte Fransche gruwelen.

Match: Partial (No exact match found)

Manifest.

Match: Partial (No exact match found)

Dank-rede, over de wederinneeming der keurvorstelijke residentie-stad Mentz, door [...] den koning van Pruissen.

Match: Partial (No exact match found)

Het Geleide van de Koninginne Maria Antoinetta na de Gerechtsplaats

Match: Partial (No exact match found)

Aan Rotterdams hervormde gemeente, ter gelegenheid der manmoedige aangording van [...] J. Scharp; tot den stryd tegen de nieuwe Duitsche hervorming.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering, ter inwydinge van de kerk der herstelde luthersche gemeente te Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Echt verhaal van het plechtig oprechten van een oranjeboom, in de stad Leerdam.

Match: Partial (No exact match found)

Echt verhaal van het plechtig oprechten van een oranjeboom, in de stad Leerdam.

Match: Partial (No exact match found)