Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,080 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aen |de Haegsche en Amsterdamsche valsche nieuwskramers

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste leevens-jaar |van Oranjes klein-zoon. Aan Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste leevens-jaar |van Oranjes klein-zoon. Aan Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de waare Bataaven ter gelegenheid der gezegende herstelling van [...] Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Het misbruik der Nederduitsche dichtkunst

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche hulde aan den [...] heere Carel van Boetzelaer [...] commandant van de Willemstad.

Match: Partial (No exact match found)

Ernstighe teghen-spraeck aen de Maeght van Hollandt, over seker Aenspraeck by eenen Mopsus ghedaen.

Match: Partial (No exact match found)

Den schat van Hollandt. Dat is Het kort verhael ende af-beeldinghe van de deftigheyt van Hollandt.

Match: Partial (No exact match found)

Op de aard-beving, voorgevallen op den achtienden van herftsmaand[!], des jaars M D C XCII.

Match: Partial (No exact match found)

Nederland geschud door de aardbeevinge van den 8/18 van herfstmaand des jaars 1692.

Match: Partial (No exact match found)

Adolp Westerwyk, of Cromwel op sijn laaste beenen.

Match: Partial (No exact match found)

Lyck-klaght, over de doot van [...] Hendrick Kasimier, graef van Nassau, stadt-holder van Frieslant, &c.

Match: Partial (No exact match found)

Gezang aan den koning, op zyn' majesteyts aankomste in Holland, in den jaare 1695.

Match: Partial (No exact match found)

Theatrum victoriæ, ofte het thooneel der zee-slagen.

Match: Partial (No exact match found)

De naeckte |vvaerheyd

Match: Partial (No exact match found)

De waarheid aan Philalethes

Match: Partial (No exact match found)

De waarheid aan Philalethes

Match: Partial (No exact match found)

De waarheid aan Philalethes

Match: Partial (No exact match found)

De waarheid aan Philalethes

Match: Partial (No exact match found)

'tHoogwys oordeel van de Haagse Mercur, over de zondagse tytelprint

Match: Partial (No exact match found)

Uitlegging op de zondagse tytelprint van de Haagse Mercuur

Match: Partial (No exact match found)

Utregts |jok en ernst

Match: Partial (No exact match found)

Het nieuw Oostindisch huis gebouwt in de Boomtjes tot Rotterdam.

Match: Partial (No exact match found)

De voor-lopende Hollandsche vvee! ende vvraecke-klagt.

Match: Partial (No exact match found)

Ver-sienden |bril. Dienende op de jegenwoordige vredes handelinge.

Match: Partial (No exact match found)

Vrieslands treur-gedachtenis over de dood van den doorluchtigsten prince Henrik Casimir.

Match: Partial (No exact match found)

Bellona vluchtende voor de algemeene vreede.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3. april 1784.

Match: Partial (No exact match found)

Eerste vervolg |op Rondharts rondeelen

Match: Partial (No exact match found)