Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen]' returned 1,171 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De beschouwing over de Nederlandsche marine in 1844

Match: Partial (No exact match found)

De dronkenschap en hare verderfelijke gevolgen

Match: Partial (No exact match found)

Volksvoorschriften om de rotziekte der aardappelen gelijk die in 1845 geheerscht heeft, te behandelen en te genezen

Match: Partial (No exact match found)

Begeerde schae-vergoeding ...

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Jeremia VI: 80

Match: Partial (No exact match found)

Iets ter nagedachtenis van H. T. Roskes,

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den schryver van de Konst- en Letter-bode

Match: Partial (No exact match found)

De akademie Minerva aangeprezen, in twee voorlezingen

Match: Partial (No exact match found)

De Synode en de zeven wijzen

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands behoud, in 1815

Match: Partial (No exact match found)

Zegelied over de nederlaag der Franschen, op den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Wapenkreet van W. O. Geertsema van Sjallema, vrijwillig cavalerist, aan de Nederlandsche mannen en jongelingen, bij de oproeping der vrijwilligers

Match: Partial (No exact match found)

Aan zijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Blijde welkomstgroet aan de gewapende Groningers, bij hunne zegepralende wederkomst van Appingedam en Delfzijl

Match: Partial (No exact match found)

Een nieuw gedicht op de nationale garde van Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Bij het vertrek van het Fransch garnizoen uit de vesting Delfzijl

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de kerkelijke inzegening van het huwelijk

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het Bijbelgenootschap, van de directie van het Drentsche Genootschap aan hare medeingezetenen

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal redevoeringen, gehouden in het departement Groningen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen

Match: Partial (No exact match found)

Maeghd van Groningen vervattende de oorloog in Nederland in't jaer 1672.

Match: Partial (No exact match found)

Nederlandsch volkslied

Match: Partial (No exact match found)

Concept-plan ener algemene wapening van deze stad

Match: Partial (No exact match found)

Over de vergadering der burgergezelschappen in Groningen

Match: Partial (No exact match found)