Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1663]' returned 143 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Nadere ofte tweede consideratien tegen het publijck gebedt

Match: Partial (No exact match found)

Apologie ofte verantwoordiginge van den ondienst der stadthouderlyke regeeringe.

Match: Partial (No exact match found)

Den ver-resenen |Barnevelt, betabbert met alle sijne politycke maximen

Match: Partial (No exact match found)

Den Amsterdamschen belachelijcken geometrischen bril-maker Cornelis van Leeuwen.

Match: Partial (No exact match found)

Biblia sive Verbum Diaboli ad suos apostolos in mundo. Dat is De onheylige schrift en sendt-brief Lucifers.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van weder vereeniginge der Contra-remonstranten, ende Remonstranten.

Match: Partial (No exact match found)

Lammerenkrijgh: |anders, Mennonisten kercken-twist

Match: Partial (No exact match found)

Aen Iohannis Horenbeeck, prediker in Leyden. En aen alle inwoonders der aerden.

Match: Partial (No exact match found)

Aen Abraham Heydanis[!], en Abraham Jacobs, predikers in Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Godts ooge over sijn Israël. Ofte Eene passagie van Bileam uyt Num. 23. 21.

Match: Partial (No exact match found)

De gulde |legenden van de stadthouders in Hollandt ende West-Vrieslandt

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging, of antwoort op het schandaleuze en monstreuze boek, genaamt Hollandts intrest.

Match: Partial (No exact match found)

Krancken-troost voor Israel in Holland.

Match: Partial (No exact match found)