Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1794]' returned 211 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Notificatie. Burgemeesteren en regeerders der stad Amsterdam enz

Match: Partial (No exact match found)

Den XVII |october MDCCLXXXXIV, een woord op zyn pas

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van berouw, voor de requestranten van den 14 october 1794

Match: Partial (No exact match found)

Grafschrift voor den burgervader Hendrik Hooft Danielsz

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van Jan Krol [...] thans schoolmeester binnen de stad Dordrecht: aan het publicq

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van Jan Krol [...] thans schoolmeester binnen de stad Dordrecht: aan het publicq

Match: Partial (No exact match found)

Memorie aan hun edel mogenden, de heeren Staaten van Groningen en Ommelanden.

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van Pieter Nieuwland

Match: Partial (No exact match found)

Iets ter nagedachtenis van Pieter Nieuwland.

Match: Partial (No exact match found)

Welmeendende |en hartgrondige raad, aan alle ingezetenen van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Notificatie. Burgemeesteren en regeerders der stad Amsterdam enz

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle heerschzugtigen verdrukkers van hunne evenmenschen

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands Vreugde-Courant

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang bij geleegenheid van de zes-en-veertigste verjaaring van [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart 1794. Ter [...] verjaeringe, van [...] Willem den Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Ter heugelyke tweede geboorte verjaringe, van Willem Frederik Lodewyk.

Match: Partial (No exact match found)

Ter verjaaringe van de burgervader Henrik Hooft, Danielsz. oud 78 jaaren

Match: Partial (No exact match found)

De Patriotten aan hunne medeburgers. De vrienden van het huis van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Zang voor de echte Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan myne meedeburgers

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Het gezond verstand.

Match: Partial (No exact match found)

's Haage, 12 Augustus 1794 Myn heer en vriend

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche |katechismus.

Match: Partial (No exact match found)

Leerboek der rechten van den mensch.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Nederlander aan David Willem Elias, hoofd-officier te Amsterdam. Wegens het verbod der Verhandeling over de gelykheid der menschen.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de gelijkheid der menschen, als het oorspronglijke richtsnoer voor 'smenschen handelingen.

Match: Partial (No exact match found)

Godsdienstig volks-gezang der feestvierende burgerij in Frankryk

Match: Partial (No exact match found)

De dood van Maria Elizabeth Capet, treurzang

Match: Partial (No exact match found)

Rapport van de Committées van algemeen welzyn en van wetgeeving, over den staat van Frankryk.

Match: Partial (No exact match found)

Over het belang van Europa in de Fransche revolutie.

Match: Partial (No exact match found)

Vrije gedachten over de opvoeding van het menschdom

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de vrage: in welken zin kunnen de menschen gezegd worden gelyk te zyn?

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche patriotten aan hunne Joodsche mede-burgers!

Match: Partial (No exact match found)

Het gezond verstand of Zaamespraak tusschen een' wysgeer en een' burger

Match: Partial (No exact match found)