Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849]' returned 263 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het Staats-examen

Match: Partial (No exact match found)

Beginselen en vereischten eener wet op het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over armoede, hare oorzaken en voorbehoedingsmiddelen,...

Match: Partial (No exact match found)

De volksopvoeding en armverzorging, beschouwd als het zekere redmiddel in den financielen toestand des vaderlands

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de noodzakelijkheid en nuttigheid van een algemeen armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

De koepok-inenting

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de cholera

Match: Partial (No exact match found)

Eene epidemie op Java, en de cholera in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeeling van het werk: 'de krijgsbedrijven tegen Balie in 1848' door den luitenant-kolonel J. van Swieten

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen over ons defensie-stelsel, ...

Match: Partial (No exact match found)

Lof van den oorlog, of wederlegging van de leerstellingen der vrienden van den vrede

Match: Partial (No exact match found)

De toestand der Hollandsche kolonisatie in den staat Michigan, Noord-Amerika in het begin van het jaar 1849

Match: Partial (No exact match found)

Eerste verslag van den Staat en de verrigtingen van het Asyl Steenbeek

Match: Partial (No exact match found)

Onze banken van leening

Match: Partial (No exact match found)

Landhuishoudelijke luchtkasteelen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Voorstel en ontwerp tot het oprigten van Nederlandsche matrozeninstituten

Match: Partial (No exact match found)

Bede gerigt tot de Hooge Regering onzes lands, ter zake van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik

Match: Partial (No exact match found)

Twee memoriën, betrekkelijk het Koninklijk Instituut voor de Marine

Match: Partial (No exact match found)

Gewetensdwang

Match: Partial (No exact match found)

Hoe een Nederlandsch ministerie over eeden denkt

Match: Partial (No exact match found)

Iets over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Moet Nederlandsch Oost-Indië in N.O.I. autocratisch of constitutioneel geregeerd worden?

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op Eenige beschouwingen over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot de kennis der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwing van de 'Aïssa' door Mr. G. G. Kool

Match: Partial (No exact match found)

Boudewijn en De Tijd

Match: Partial (No exact match found)

De tolquestie van het Zwolsche Diep

Match: Partial (No exact match found)

Nadere beschouwingen over de noodzakelijkheid tot den aanleg van een kanaal van uitwatering, van Grave naar de Oude Maas, in Noordbrabant

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen de nota van Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis ... over den verkoop van gronden op Java

Match: Partial (No exact match found)

Een onpartijdig woord uit Indië, betrekkelijk de gebeurtenis van den 22 Mei 1848 te Batavia

Match: Partial (No exact match found)

Het inlandsche kind in Oost-Indië, en iets over den Javaan

Match: Partial (No exact match found)

Nadenken over- en behandeling van het 'Iets over koloniale aangelegenheden', van P. van Swieten

Match: Partial (No exact match found)

Iets over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen betreffende de vrijverklaring der slaven in de kolonie Suriname

Match: Partial (No exact match found)