Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,080 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De boosheid gefnuikt. Of De gevolgen van het kwaad. Dichtstuk.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de leden van het Genootschap van wapenhandel

Match: Partial (No exact match found)

De vrijheid aan Nederlands gewaapende burgeren, en in't bijzonder aan het exercitiegenootschap.

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedagtenis van den vader des vaderlands.

Match: Partial (No exact match found)

Het jaarfeest van Willem Geörge Frederik! Op den vyftienden van sprokkelmaand 1785.

Match: Partial (No exact match found)

Ter elfde verjaaring. Van den prins Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Gezang op't huwlyxfeest van [...] den heere prins van Nassau-Weilburg, en mevrouw de prinsesse van Orange.

Match: Partial (No exact match found)

Begraafenis |van de Oranje leuz

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid |aan 'slands vaderen en het volk

Match: Partial (No exact match found)

Nederlandt in den swaaren rouwe over de [...] doodt van hare [...] landsmoeder en teergeliefde gouvernante.

Match: Partial (No exact match found)

Bemoediging aan den vryen Nederlander over het afsterven van H.K.H.

Match: Partial (No exact match found)

Snerpende hekelroede, van Eenen echten vrank en vryen Batavier, op de schurfte vereelte lendenen der lasterende [...] logen-courantiers en volkberoerders van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Uitdaeging, aen den laster-dichter, die zich noemt, Bato-Filius! Wegens zynen Bemoediging, aen den vryen Nederlander.

Match: Partial (No exact match found)

Aan God.

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aen de vryë Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Aan de gewapende patriotten

Match: Partial (No exact match found)

De patriot, lierzang

Match: Partial (No exact match found)

Zang der vrije Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Nieuws. t'Geusen-rov-mael, |en Fransche-covrante

Match: Partial (No exact match found)

[Gedicht ter gelegenheid van de beëindiging van de oefeningen van de vrijkorpsen van Voorschoten, Veur en 's-Gravenhage].

Match: Partial (No exact match found)

Aen Nederland: bij het houden van den algemeenen dank- vast- en bededag, op den XXVIIsten van grasmaend MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Bemoediging aan Nederland, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Ter onsterffelyke gedachtenis van den doorluchtigen vorst Henrik Kasimir erfstadthouder van Vrieslant.

Match: Partial (No exact match found)

Lof- |en eerekrans, gevlogten om het hoofd van den laaggebooren heer Arij Broedertjespan

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking tot de wapen-oeffening aan de burger-schutterij te Groningen.

Match: Partial (No exact match found)

Vaerwel |van de Hollandsche tuinmaegd, aen den hertog van Wolffenbuttel

Match: Partial (No exact match found)

Louis, hertog van Brunswyk Wolfenbuttel, aan zyn overgebleven vrienden [...] in Nederland: tweederley afscheid-groeten, by deszelfs vertrek uit 'sHertogenbosch

Match: Partial (No exact match found)

Op het vertrek van den regt opgaande beer, heere van Wolfs-land

Match: Partial (No exact match found)

De heldendaden van Neêrlands admiraal generaal &c. &c. &c. In twaalf zangen.

Match: Partial (No exact match found)

De heldendaden van Neêrlands admiraal generaal &c. &c. &c. In twaalf zangen.

Match: Partial (No exact match found)

Batavische lierzang; onder de zinspreuk: Secrêt &fidêle

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan Willem den Vyfden, Neerlands erfstadhouder

Match: Partial (No exact match found)

Kermis-brief |aan bestemoer. Met een aantwoorde op bestemoers klachte

Match: Partial (No exact match found)

Kermis-brief |aan bestemoer. Met een aantwoorde op bestemoers klachte

Match: Partial (No exact match found)

De kinderagtige daden van eenen admiraal generaal; in zes zangen.

Match: Partial (No exact match found)

't Vragende Amsteldam, aan de vereenighde Provintien

Match: Partial (No exact match found)