Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Instituten en gymnasiën

Match: Partial (No exact match found)

Gymnasien en instituten

Match: Partial (No exact match found)

Mijne gedachten bij het lezen der 'Eenige woorden over de doodstraf'

Match: Partial (No exact match found)

Iets over eene beoordeeling

Match: Partial (No exact match found)

Vrijmoedige gedachten over de openbare godsdienstoefeningen

Match: Partial (No exact match found)

Een brief over het papier en inkt vermorsen der wouldbes

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan mijnen vriend D.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heer W. G. B., de schrijver van 'Het gymnasium als stedelijke inrigting beoordeeld

Match: Partial (No exact match found)

Vrijmoedige gedachten over de wetten en instellingen der beide corpsen studenten te Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten van eenen protestantschen student over 'Een woord aan onze Utrechtsche medestudenten'

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedachtenis van onzen geliefden vriend B.C. van Dorp

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, ter gelegenheid van de plegtige wederinhuldiging van 's lands Hooge School te Leyden, op den 6 van slagtmaand 1815

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang bij de plegtige installatie der Universiteit te Leyden, op den zesden November 1815

Match: Partial (No exact match found)

Leydens Hooge-School hersteld

Match: Partial (No exact match found)

De waereld in rou over het ontydig afsterven van [..] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Rouw-klagten, uytgestort, over de gadeloose en noyt vol-prese Maria Stuart ..

Match: Partial (No exact match found)

Maryaas doodklock roept overluyt, voor de opmerckende ..

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede ter gedachtenisviering van het vijfenentwintigjarig bestaan des Nederlandschen Bijbelgenootschaps

Match: Partial (No exact match found)

Honori doctissimi iuvenis D. Gerardi Revsii cum sub præsidio D.M. Simonis Episcopii de schismate publicè respondisset

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan een lid der Staten-Generaal over art. 60 en 128 der Grondwet

Match: Partial (No exact match found)

Het laatste vlugsschrift

Match: Partial (No exact match found)

Rouw-klacht, op de ontijdige dood van Maria Stuart, coninginne van Groot Brittanien. Overleden den 6 january 1695

Match: Partial (No exact match found)

De vereeniging der belangen van landbouw, industrie en koophandel, overwogen en aangetoond

Match: Partial (No exact match found)

De Bijbel-verspreiding in 1844

Match: Partial (No exact match found)

Het muntstelsel gewijzigd naar de bestaande behoefte

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den heer Y. D. C. Suermondt over eenige vragen betreffende ons muntstelsel

Match: Partial (No exact match found)