Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849]' returned 263 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De overeenkomst van den Minister van Koloniën met de Nederlandsche Handel-Maatschappij beoordeeld

Match: Partial (No exact match found)

Nog een vlugtige blik op den strijd van Dordrecht tegen Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de vrachtvaart op Neêrlands Oost-Indië, ten dienste van den staat

Match: Partial (No exact match found)

Over grondeigendom en landverkoop op Java

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van landen op Java

Match: Partial (No exact match found)

Woorden van koning Willem II aan zijn volk

Match: Partial (No exact match found)

Geen nood! al is de koning dood

Match: Partial (No exact match found)

Kerkelijke rede ter gedachtenis van Zijne Majesteit Willem den Tweeden, Koning der Nederlanden, overleden den 17 Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Dichtregelen, behelzende een dankgebed voor vorst en vaderland

Match: Partial (No exact match found)

De gesneuvelden op het eiland Bali godsdienstig herdacht in eene leerrede, naar aanleiding van II Sam I

Match: Partial (No exact match found)

Balie

Match: Partial (No exact match found)

Dit deden onze vaderen in de vorige eeuw aan het volksonderrigt op Ceylon

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's konings dood

Match: Partial (No exact match found)

Lijk-cypressen bij het overlijden van Z.M. Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij den dood van Willem II 17 Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

De dood des Konings

Match: Partial (No exact match found)

De dood des Konings

Match: Partial (No exact match found)

Hulde der nagedachtnis van Z.M. Koning Willem II gewijd!

Match: Partial (No exact match found)

Des konings lijk bij Geertruidenberg

Match: Partial (No exact match found)

4 April 1849, of Wat leerde ons de dag der begrafenis van wijlen Z. M. Koning Willem II?

Match: Partial (No exact match found)

Aan Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, in Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Naar Tilburg

Match: Partial (No exact match found)

Aan H.M. de Koninginne-weduwe

Match: Partial (No exact match found)

Een nederig bloempje, gestrooid op het graf van wijlen Zijne Majesteit Willem den Tweede

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij den dood van Willem II 17 Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Lauwren en cypressen gestrengeld om het beeld van Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Een blik in het leven van Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Z.M. Willem den Tweeden

Match: Partial (No exact match found)

Soestdijk

Match: Partial (No exact match found)

Rouw en trouw

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Z.M. Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Z.M. Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Lykrede op Koning Willem II, of hulde aen hoogst deszelfs nagedachtenis

Match: Partial (No exact match found)

Rouwzang op den dood van Zijne Majesteit Willem II, Koning der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's Konings uitvaart

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij den dood des konings, in Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Klaagzang

Match: Partial (No exact match found)

Ter herinnering bij den dood van den overgetelijken koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Herdenking en hulde

Match: Partial (No exact match found)

Levensschets van Koning Willem III tot aan de inhuldiging

Match: Partial (No exact match found)

Het Zondagsblad en de schilderijen van Koning Willem Twee

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Zijne Majesteit Willem II, koning der Nederlanden ...

Match: Partial (No exact match found)