Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Theology (practical) - Period documents]' returned 44 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Advys, ofte bericht, over het gebruyk van goederen diemen geestelijke noemt.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerkingen op het genaemde Zedigh ondersoeck van het Theologisch advys, over't gebruyck der kerckelijcke goederen.

Match: Partial (No exact match found)

Sedich ondersoeck, van het geschrift, genaemt Theologisch advys, over het gebruyck van kerckelijcke goederen.

Match: Partial (No exact match found)

Noodig aanhangsel der klaare en grondige wederlegginge van het [...] Hollandtsch kerkelyk beroepings-recht.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief van den aertsbisschop van Sebaste aen de katholyke ingezetenen van het Vereenigde Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Grondich bericht van de wettelijcke beroepinghe der predicanten.

Match: Partial (No exact match found)