Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 160u]' returned 48 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Copye |van een discours tusschen een Hollander ende een Zeeuw

Match: Partial (No exact match found)

Copye |van een discours tusschen een Hollander ende een Zeeuw

Match: Partial (No exact match found)

Verhael vande occasie en̄ oorsaeck waer door de Nederlanden gecomen zijn aenden vreede handel.

Match: Partial (No exact match found)

Grondich discours over desen aen-staenden vrede-handel.

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtich ende genoechlijc discours, hoe dat wy door Godes ghenaden, aen de Nederlandtsche vrede-handel zijn ghecomen.

Match: Partial (No exact match found)

Verhael vande occasie en̄ oorsaeck waer door de Nederlanden gecomen zijn aenden vreede handel.

Match: Partial (No exact match found)

Dees |wonder-maer end' prophetsije wis, door 'sgeests gesicht, gebooren is

Match: Partial (No exact match found)

Dees |wonder-maer end' prophetsije wis, door 'sgeests gesicht, gebooren is

Match: Partial (No exact match found)

Van |den spinnekop ende t'bieken ofte Droom-ghedicht

Match: Partial (No exact match found)

Droomghedicht.

Match: Partial (No exact match found)