Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1619]' returned 226 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Dancksegginghe ende ghebedt.

Match: Partial (No exact match found)

Ghebedt ofte schriftuerlijcke meditatie ofte overdenckinghe over't Vader Onse.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckinghe op de tegenwoordige steert-sterre, ende den loop deser tijden so hier als in ander landen.

Match: Partial (No exact match found)

Die groote practica ofte prognosticatie op het jaer [...] 1619.

Match: Partial (No exact match found)