Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1670]' returned 77 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Op de veranderinge van 't quade en goede jaar 1547, en 1548

Match: Partial (No exact match found)

De heerlijckheyt van de waere kerck, ontdeckt, gelijck die was [...] in de primitive [...] tijden.

Match: Partial (No exact match found)

Heusche vermaaning, aan de ... juffr. Anna Maria van Schurman, om haar selven te kennen, en af te wijken van Jean De Labadie,

Match: Partial (No exact match found)

Sedige en sielroerende aenspraecke aen juffr. Anna Maria van Schuurman, om haer af te trecken van Jan de Labadie.

Match: Partial (No exact match found)

Syngramma, of Zedige en ernstige bedenkingen over de staet der gereformeerde kerke.

Match: Partial (No exact match found)

Oefening over de gelykenisse Matth. XIII, 24,-30; 36-43.

Match: Partial (No exact match found)

Wel-gegronde bedenckingen, over het eynde des werelts, ofte den dagh des oordeels.

Match: Partial (No exact match found)

Ernstige op-weckinge, om te yveren voor't huys des Heeren.

Match: Partial (No exact match found)

De waerheydt triumpherende over valscheyt.

Match: Partial (No exact match found)

Een klaren vvegh, geopent, voor de eenvoudighe van harten.

Match: Partial (No exact match found)

Den verresen Jan van Leyden en de Barent Knipperdollink, ofte Het gantsche leven en bedrijf van Jan de Labadie.

Match: Partial (No exact match found)

Zedig versoek aan de vvel-edele seer vermaarde juffrouw Anna Maria van Schurman, over seker boekje, genoemt Kentekenen van de wedergeboorte.

Match: Partial (No exact match found)

Korte overvveginge van het Synode van Dort.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet van de afgoderye en superstitie.

Match: Partial (No exact match found)

Oratio de lvctvosa calamitate, quæ anno domini M DC LXIX. civitatem Leidensem [...] graviter afflixit.

Match: Partial (No exact match found)

Vierde apologie voor het Tractaet van de afgoderye en superstitie.

Match: Partial (No exact match found)