Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1823]' returned 105 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Afscheidsrede over Johannes XVII: 11b, uitgesproken te Noorddijk, den 27 october 1822

Match: Partial (No exact match found)

Inwijdings-leerrede bij de opening van de nieuw gebouwde kerk der Hervormde Gemeente te Tilburg, gehouden den 4 mei 1823

Match: Partial (No exact match found)

Prijs-uitdeeling bij de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

De derde October

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen, ter gelegenheid van het feest voor onderwijs en opvoeding, gevierd binnen Leeuwarden, op donderdag den 16den van wijnmaand 1823

Match: Partial (No exact match found)

Rapport, fait à la Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, dans la séance solennelle et publique du 29 juin 1823

Match: Partial (No exact match found)

Welkomsgroet aan Zijne Majesteit den Koning, bij hoogstdeszelfs komst te Groningen, in bloeimaand 1823

Match: Partial (No exact match found)

Discours prononcé à la distribution solennelle des prix de la société royale d'agriculture et de botanique de Gand, le 29 Juin 1823

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Roomsch-Katholijken dezer dagen

Match: Partial (No exact match found)

Den vicaris-generael Verheylewegen, in zijn waer daglicht gesteld

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de kleederdragt der geestelijken op de Hollandsche zending

Match: Partial (No exact match found)

Typographia, of Betoog dat de boekdrukkunst eene uitvinding der Duitschers is

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering op het vierde eeuwfeest van de uitvinding der boekdrukkunst binnen Haarlem, aldaar uitgesproken op den 10 Julij des jaars 1823

Match: Partial (No exact match found)

Ode à Lourens Koster, inventeur de l'art de l'imprimerie, à Haarlem en 1423

Match: Partial (No exact match found)

XII volks-liedekens op bekende wijzen

Match: Partial (No exact match found)

Het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst, gevierd den 10den van hooimaand, 1823

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de Hollandsche tael, noch voor, noch tegen, latende elk dienaengaende vrij en onverlet als naer goedvinden

Match: Partial (No exact match found)

Aankondiging

Match: Partial (No exact match found)

Belangrijk woord aan het letterlievend publiek, ten bewijze dat men geen onbepaald vertrouwen in recensien stellen kan

Match: Partial (No exact match found)

De Verlichtings-kwispedoor

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Hand. der Apost. IX: 36b

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne waarde landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

De geest der eeuw, tegen Mr. I. da Costa verdedigd

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging van het goede der negentiende eeuw, tegen de bezwaren van den heer mr. I. Da Costa

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de Bezwaren tegen den geest der eeuw, van Mr. I. da Costa

Match: Partial (No exact match found)

Zedige bedenkingen over de Bezwaren tegen den geest der eeuw, van mr. I. da Costa

Match: Partial (No exact match found)

Kritische aanmerkingen op de Bezwaren tegen den geest der eeuw van mr. I. da Costa

Match: Partial (No exact match found)

Iets aangaande de toelichtingen van mr. W. Bilderdijk, betrekkelijk De bezwaren tegen den geest der eeuw van mr. I. da Costa

Match: Partial (No exact match found)