Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1824]' returned 109 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Iets over de Maatschappij van Weldadigheid

Match: Partial (No exact match found)

Instruction sur le nouveau système des poids et mesures ...

Match: Partial (No exact match found)

Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, bij hoogstderzelver verjaringfeest op den 18 November 1824

Match: Partial (No exact match found)

Eenige antikritiek, meer kritiek, en menige historische waarheid uit onze tijden vol flikkerlicht

Match: Partial (No exact match found)

Zangen, gewijd aan de nagedachtenis van jonkheer mr. J. M. Kemper;

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Mr. J. M. Kemper

Match: Partial (No exact match found)

Ongekunstelde bijdrage ter vereering van de nagedachtenis van mr. Rhijnvis Feith

Match: Partial (No exact match found)

Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman Muntinghe uitgesproken, ... door A. Ypeij

Match: Partial (No exact match found)