Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1826]' returned 109 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gezangen, ter gelegenheid der inwijding van de herbouwde Luthersche Nieuwe Kerk, te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Smeekschrift, ten behoeve der heidenen en Mahomedanen, gerigt aan alle christenen van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Iets over den tegenwoordigen oorlog in Portugal

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over de kadastrale werkzaamheden, anders gezegd, de opmaking en berekening van het zuiver inkomen der belastbare gebouwde en ongebouwde eigendommen

Match: Partial (No exact match found)

Waarschouwing voor dompers en ignorantijnen, tegen den Ultramontaan

Match: Partial (No exact match found)

Verzameling van gedichten, voor roomsch-katholieken

Match: Partial (No exact match found)

De geest der talmudische leer, of Toelichting tot den roman Levi en Sara

Match: Partial (No exact match found)

Het jubilé leerstellig en geschiedkundig voorgesteld

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, bij gelegenheid der inwijding van de nieuwe R.C. kerk te Dordrecht, op woensdag den 12den september 1826

Match: Partial (No exact match found)

Des Christens wettelijke strijd, of De ware belanden der Hervormde Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Brief van J. Konijnenburg betreffende de recensiën zijner overzetting van de gewijde schriften des Nieuwen Verbonds

Match: Partial (No exact match found)

Des malédictions romaines

Match: Partial (No exact match found)

Des récompenses nationales

Match: Partial (No exact match found)

Welke gevolgen kan en zal de jongste overgang van een Protestansch vorst tot de Roomsch-Katholieke Kerk opleveren?

Match: Partial (No exact match found)