Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1827, Language: Dutch]' returned 83 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het wel eerw. konsistorie van de Herstelde Evangelisch-Luthersche Gemeente te Amsterdam, aan de leden derzelver gemeente

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, ter invoering van het nieuwe synodale gezangboek, in de Evangelisch-Luthersche Gemeente te Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Deventers kunstroem, en Oranjes feestdag

Match: Partial (No exact match found)

De Zwolsche toren spreekt

Match: Partial (No exact match found)

Over een ontwerp van geloofsbelijdenis voor alle protestantsche gezindten

Match: Partial (No exact match found)

Priesterlist en jezuitenvonden van de negentiende eeuw, door daadzaken, in een vijftal verhalen bewezen

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, bij gelegenheid der inwijding van de nieuwe R.C. kerk te Dordrecht, op woensdag den 12den september 1826

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van Atticus, of Bemerkingen over den katholijken godsdienst en het protestantismus

Match: Partial (No exact match found)

De catholijke kerk, eene tegenstelling van het rationalismus en valsche mysticismus

Match: Partial (No exact match found)

Nog twee brieven, het onderwijs en bijzonder ook de leerwijze van den heer Jacotot betreffende

Match: Partial (No exact match found)

Directeuren der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen aan de begunstigers derzelve Maatschappij en hunne verdere stad- en landgenooten

Match: Partial (No exact match found)