Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1830, Language: Dutch, Place: Groningen]' returned 33 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Uitboezeming bij de komst van Zijne Majesteit onzen geëerbiedigden koning, binnen Groningen, den 21sten julij 1830

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede, uitgesproken op den eersten Julij 1830 in de Nieuwe Kerk te Groningen ...

Match: Partial (No exact match found)

By het plegtig herdenken van onzen akademietyd

Match: Partial (No exact match found)

Zang van Groningens burgers in maart 1830

Match: Partial (No exact match found)

Een paar dichtregelen tot aanmoediging der Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Triumph-zang aan de Groninger hoogeschoolgenoten

Match: Partial (No exact match found)

Lied voor de uittrekkende Groningsche studenten

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede, uitgesproken op den eersten Julij 1830 in de Nieuwe Kerk te Groningen ...

Match: Partial (No exact match found)